Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies
Link naar de website van Erfgoed Delft Contact Colofon Project Home

Delftsch Studenten Corps

Het Delftsch Studenten Corps is niet het oudste studentencorps, maar wel een van de grootste van Nederland. Lange tijd gold het DSC als een club voor de maatschappelijke elite, maar tegenwoordig is iedereen er welkom. Voor veel studenten is hun studietijd een belangrijke periode in hun leven. Het lidmaatschap van een studentenvereniging biedt studenten niet alleen sociaal houvast, gezelligheid en amusement, het heeft ook een vormend karakter. Het is een 'rite of passage' die de overgang van puber en adolescent naar volwassenheid markeert.

Historie DSC Delft

Het Delftsch Studenten Corps werd opgericht in 1848 voor studenten van de Polytechnische School, de voorloper van de huidige Technische Universiteit. De besloten sociëteit van het corps is Phoenix, bijgenaamd 'De Zaak'. Hier speelt zich het verenigingsleven af.

Eigen stek

Veel studenten die aan het begin van de negentiende eeuw in Delft kwamen studeren waren niet in de gelegenheid om regelmatig hun familie te bezoeken. Zij moesten zich in Delft zien te amuseren, samen met andere studenten. Daarom ontstonden in alle studentensteden studentenverenigingen.

Aanvankelijk ontmoetten de Delftse studenten elkaar in een café op de hoek van de Binnenwatersloot en de Vest. Dat voldeed niet. De studenten wilden een eigen stek. Die kwam er ook, een paar honderd meter verderop, tussen de Schoolstraat en de oude voortuin van de huidige sociëteit. Het Jeneverkerkje heette het. Dit brandde in 1876 af, waarna werd begonnen met de bouw van het huidige sociëteitsgebouw. Het gebouw is ontworpen door F.J. Nieuwenhuis; aan het fraaie neo-renaissance interieur heeft T.K.L. Sluyterman belangrijke bijdragen geleverd.

1e studentenvereniging in Delft

Het Delftsch Studenten Corps was de eerste, en lange tijd ook de enige studentenvereniging in Delft. Oorspronkelijk stond het lidmaatschap alleen open voor mannen. Sinds 1976 zijn ook dames van de partij. Tegen het einde van de negentiende eeuw kwamen er meer verenigingen bij, o.a. de Delftse Studenten Bond (1897), Sanctus Virgilius (1898) en Sint Jansbrug (1947). Ook zij dragen nog steeds bij aan het studentenleven in Delft, samen met nieuwkomers als CSR en DSV Nieuwe Delft.

Terug

Naar de home page Naar het interview met Robert Naar het interview met Carlet en Ineke Naar het interview met Reinier Naar het interview met Florine